Boullón Agrelo, Ana Isabel. 2009. “Sobre E estandarización Da Antroponimia Proposta Para Os Apelidos”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 370 (November). A Coruña:117-52. https://doi.org/10.32766/brag.370.337.