Villares, Ramón. 2009. “Ollar a Piñeiro Hoxe: De coetáneo a Figura histórica”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 370 (November). A Coruña:57-63. https://doi.org/10.32766/brag.370.333.