Dasilva, Xosé Manuel. 2009. “Intervención No Congreso ‘Ramón Piñeiro E galeguismo’: Proceso E Cadea De Ramón Piñeiro. Testemuños coñecidos E Documentos inéditos”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 370 (November). A Coruña:39-53. https://doi.org/10.32766/brag.370.332.