Casal, Benxamín. 2009. “Intervención No Congreso ‘Ramón Piñeiro E Galeguismo’”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 370 (November). A Coruña:19-26. https://doi.org/10.32766/brag.370.329.