Fernández Freixanes, Víctor. 2008. “Arte De paquetería”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 369 (October). A Coruña:257-62. https://doi.org/10.32766/brag.369.325.