Nicolás, Ramón. 2008. “Xosé María Álvarez Blázquez: Unha Cala Na recepción Das Súas Obras poéticas Nos Xornais Galegos”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 369 (October). A Coruña:189-200. https://doi.org/10.32766/brag.369.320.