Méndez Quintas, Eduardo. 2008. “Os Feitos Nas investigacións arqueolóxicas De Álvarez Blázquez”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 369 (October). A Coruña:167-88. https://doi.org/10.32766/brag.369.319.