Fernández Freixanes, Víctor. 2008. “Memoria De Don Xosé María, Editor”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 369 (October). A Coruña:127-31. https://doi.org/10.32766/brag.369.314.