Alonso Girgado, Luís. 2008. “Polas Canles líricas De Xosé M.ª Álvarez Blázquez”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 369 (October). A Coruña:23-34. https://doi.org/10.32766/brag.369.305.