Mariño Paz, Ramón, and Damián Suárez Vázquez. 2006. “’O apóstol Santiago’, Manuscrito En Galego Do século XIX”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 367 (October). A Coruña:237-91. https://doi.org/10.32766/brag.367.284.