Fernández-Couto Tella, Mercedes. 2006. “Bibliotecas Na Biblioteca Da RAG”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 367 (October). A Coruña:195-200. https://doi.org/10.32766/brag.367.282.