Ferro Ruibal, Xesús. 2006. “Segunda Carta apócrifa De Manuel Lugrís Freire ós Galegos”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 367 (October). A Coruña:131-37. https://doi.org/10.32766/brag.367.280.