Neira Vilas, Xosé. 2006. “Lugrís Freire, Emigrante”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 367 (October). A Coruña:127-30. https://doi.org/10.32766/brag.367.279.