González Seoane, Ernesto X. 2006. “A gramática De Lugrís Na tradición lingüística Galega”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 367 (October). A Coruña:25-36. https://doi.org/10.32766/brag.367.273.