Alonso Girgado, Luís, and María Vilariño Suárez. 2006. “Manuel Lugrís Freire (1863-1940), Xornalista”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 367 (October). A Coruña:7-23. https://doi.org/10.32766/brag.367.272.