Barreiro Fernández, Xosé Ramón, and Xosé Luís Axeitos. 2005. “Pedagoxía democrática: A Cartilla Constitucional De J.M. Paz Novoa (Introdución á edición facsímile Da Obra)”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 366 (October). A Coruña:305-98. https://doi.org/10.32766/brag.366.271.