González Reboredo, Xosé Manuel. 2004. “Don Xaquín Lorenzo Fernández, arqueólogo E etnógrafo Ao Servizo Da Identidade Galega”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 365 (October). A Coruña:245-49. https://doi.org/10.32766/brag.365.258.