Ferro Ruibal, Xesús. 2004. “O ’Cantigueiro Popular Da Limia Baixa’ De Xaquín Lorenzo”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 365 (October). A Coruña:93-122. https://doi.org/10.32766/brag.365.251.