Alonso Montero, Xesús. 2003. “Isidoro Millán: Letras clásicas, Letras Galegas”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 364 (October). A Coruña:227-48. https://doi.org/10.32766/brag.364.246.