Axeitos, Xosé Luís. 2003. “A Arquitectura poética Na Obra De Avilés De Taramancos”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 364 (October). A Coruña:27-40. https://doi.org/10.32766/brag.364.236.