Alonso Girgado, Luís. 2003. “Nas moradías poéticas De Avilés De Taramancos (Dos Poemas De ’Tapal’ a ’Cantos Caucanos’)”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 364 (October). A Coruña:7-20. https://doi.org/10.32766/brag.364.234.