Bernal, Diego, Manuel Dans, Xosé María Dobarro, and Afonso Méndez. 2002. “Os Libros De Fontenla Leal”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 363 (October). A Coruña:313-26. https://doi.org/10.32766/brag.363.232.