Pereira González, Fernando. 2002. “Frei Martín Sarmiento, Anticuario”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 363 (October). A Coruña:141-66. https://doi.org/10.32766/brag.363.223.