Ferro Ruibal, Xesús. 2002. “Lingua, Vida Cotiá E Corridas De Touros. Miscelánea inédita De Fr. Martín Sarmiento”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 363 (October). A Coruña:63-93. https://doi.org/10.32766/brag.363.220.