Barreiro Fernández, Xosé Ramón. 2002. “A imprecación Contra a Morte De Xosé Labrada a Primeira ’laudatio’ En Honra Do Padre Sarmiento”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 363 (October). A Coruña:25-44. https://doi.org/10.32766/brag.363.218.