Gómez Alfaro, X. C. 2002. “Ó Padre Sarmiento”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 363 (October). A Coruña:5. https://doi.org/10.32766/brag.363.216.