Ferro Ruibal, Xesús. 2001. “Un Misal Medieval Na Coruña. ’A Coruña RAG lat.1’: Lectura E significación Litúrxica, Cultural E política Dun Manuscrito”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 362 (October). A Coruña:271-312. https://doi.org/10.32766/brag.362.215.