Dobarro, Xosé María. 2001. “Manuel Curros Enríquez, José Fontenla Leal E a Real Academia Galega: Observacións E Datos Sobre As Súas Orixes E Vicisitudes”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 362 (October). A Coruña:203-66. https://doi.org/10.32766/brag.362.214.