Barreiro Fernández, Xosé Ramón. 2001. “O Tempo histórico De Curros”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 362 (October). A Coruña:149-68. https://doi.org/10.32766/brag.362.212.