Rodríguez González, Olivia. 2001. “A poesía De Eladio Rodríguez González”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 362 (October). A Coruña:81-95. https://doi.org/10.32766/brag.362.209.