Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria. 2001. “Eladio Rodríguez González E a Real Academia Galega. Crónica E Epistolario”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 362 (October). A Coruña:9-67. https://doi.org/10.32766/brag.362.207.