Fonte, Ramiro. 2000. “O polígrafo Destemido: Pensamento Literario E crítica En Manuel Murguía”. Boletín Da Real Academia Galega, no. 361 (October). A Coruña:139-62. https://doi.org/10.32766/brag.361.188.