ALONSO MONTERO, X. Tres horas na vida de Francisco Fernández del Riego, en Vigo, o 18 de outubro de 1949: o encontro (semiclandestino) dun intelectual no exilio interior, Fernández del Riego, co seu camarada, Luis Seoane, do exilio exterior, trece anos e catro meses despois de que fosen separados polas consecuencias da sublevación militar do 18 de xullo do 1936. Boletín da Real Academia Galega, A Coruña, n. 384, p. 393–398, 2024. DOI: 10.32766/brag.384.855. Disponível em: https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/855. Acesso em: 22 jun. 2024.