MONTEAGUDO, H. Manuel Rodrigues Lapa, Francisco Fernández del Riego e a edición das Cantigas d’escarnho e maldizer. Boletín da Real Academia Galega, A Coruña, n. 384, p. 235–255, 2024. DOI: 10.32766/brag.384.847. Disponível em: https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/847. Acesso em: 22 jun. 2024.