ALONSO MONTERO, X. Sobre a poesía de Florencio Delgado Gurriarán nos seus inicios (1931-1934): poeta das cousas das terras de Valdeorras (ou sexa, poeta matriótico) e, asemade, poeta das causas (ou sexa, poeta cívico, poeta patriótico). Boletín da Real Academia Galega, A Coruña, n. 383, p. 219–223, 2023. DOI: 10.32766/brag.383.828. Disponível em: https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/828. Acesso em: 19 jul. 2024.