ALONSO PINTOS, S. A liña do galego literario na gramáticade Carballo Calero. Boletín da Real Academia Galega, A Coruña, n. 381, p. 229–238, 2020. DOI: 10.32766/brag.381.794. Disponível em: https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/794. Acesso em: 4 jul. 2022.