ALONSO MONTERO, X. A colección Benito Soto, a primeira aventura poética na Galiza da posguerra (Pontevedra 1949-1950/1951-1952): Sobre o seu inicial agaleguismo e outras notas. Boletín da Real Academia Galega, A Coruña, n. 380, p. 291–299, 2019. DOI: 10.32766/brag.380.774. Disponível em: https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/774. Acesso em: 19 jul. 2024.