ALONSO MONTERO, X. O insólito compromiso cívico e literario de María Victoria Moreno, que foi como unha canción. Boletín da Real Academia Galega, A Coruña, n. 379, p. 207–213, 2018. DOI: 10.32766/brag.379.732. Disponível em: https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/732. Acesso em: 24 jul. 2024.