ALONSO MONTERO, X. Xosé María Díaz Castro: dous poemas con problemas. Boletín da Real Academia Galega, A Coruña, n. 375, p. 105–118, 2014. DOI: 10.32766/brag.375.444. Disponível em: https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/444. Acesso em: 24 jul. 2024.