MONTEAGUDO, H. "Cuita grand’e cuidado" (A 32) / "Coita grand’e coydado" (B 174) estratigrafía da variación lingüística nos cancioneiros trobadorescos. Boletín da Real Academia Galega, A Coruña, n. 374, p. 209–299, 2013. DOI: 10.32766/brag.374.430. Disponível em: https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/430. Acesso em: 1 jul. 2022.