FERREIRO FENTE, G. A oración da montaña. Valentín Paz-Andrade, anacronías e ucronías dun poeta rescatado. Boletín da Real Academia Galega, A Coruña, n. 373, p. 215–224, 2012. DOI: 10.32766/brag.373.409. Disponível em: https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/409. Acesso em: 3 jul. 2022.