CASAL, B. Intervención no congreso "Ramón Piñeiro e galeguismo". Boletín da Real Academia Galega, A Coruña, n. 370, p. 19–26, 2009. DOI: 10.32766/brag.370.329. Disponível em: https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/329. Acesso em: 3 jul. 2022.