NICOLÁS, R. Xosé María Álvarez Blázquez: unha cala na recepción das súas obras poéticas nos xornais galegos. Boletín da Real Academia Galega, A Coruña, n. 369, p. 189–200, 2008. DOI: 10.32766/brag.369.320. Disponível em: https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/320. Acesso em: 23 jul. 2024.