FERRO RUIBAL, X. Un misal medieval na Coruña. ’A Coruña RAG lat.1’: lectura e significación litúrxica, cultural e política dun manuscrito. Boletín da Real Academia Galega, A Coruña, n. 362, p. 271–312, 2001. DOI: 10.32766/brag.362.215. Disponível em: https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/215. Acesso em: 22 jun. 2024.