López Sández, M. (2024). De Trasalba a Lourenzá: a paisaxe na obra de Francisco Fernández del Riego. Boletín Da Real Academia Galega, (384), 365–375. https://doi.org/10.32766/brag.384.852