Monteagudo, H. (2024). Manuel Rodrigues Lapa, Francisco Fernández del Riego e a edición das Cantigas d’escarnho e maldizer. Boletín Da Real Academia Galega, (384), 235–255. https://doi.org/10.32766/brag.384.847