Vilavedra, D. (2024). Francisco Fernández del Riego, Álvaro Cunqueiro e Ricardo Carballo Calero, en rede. Boletín Da Real Academia Galega, (384), 169–183. https://doi.org/10.32766/brag.384.844