Alonso Montero, X. (2023). Sobre a poesía de Florencio Delgado Gurriarán nos seus inicios (1931-1934): poeta das cousas das terras de Valdeorras (ou sexa, poeta matriótico) e, asemade, poeta das causas (ou sexa, poeta cívico, poeta patriótico). Boletín Da Real Academia Galega, (383), 219–223. https://doi.org/10.32766/brag.383.828