Loredo, X., & Vázquez-Grandío, G. S. (2022). A competencia comunicativa oral en galego e castelán ao final do ensino obrigatorio. Boletín Da Real Academia Galega, (382), 135–161. https://doi.org/10.32766/brag.382.814