Gil Arias, D. (2022). Xela a diario, unha ollada dende o cotián. Boletín Da Real Academia Galega, (382), 13–17. https://doi.org/10.32766/brag.382.803